Thiết bị Router cân tải mạng cho doanh nghiệp
Thiết bị Router cân tải mạng cho doanh nghiệp
Thiết bị Router cân tải mạng cho doanh nghiệp

Thiết bị Router cân tải (Load Balancing Router) là một loại thiết bị mạng được sử dụng để phân phối công việc và tải trọng mạng đều đặn và hiệu quả giữa các đường truyền mạng hoặc các máy chủ khác nhau. Chức năng chính của Router cân tải là giảm tải và tối ưu hóa hiệu suất mạng bằng cách phân phối lưu lượng truy cập từ người dùng hoặc thiết bị đến các nguồn tài nguyên khác nhau. Dưới đây là một số đặc điểm và tính năng phổ biến của thiết bị Router cân tải:

  1. Phân phối tải: Thiết bị Router cân tải có khả năng phân phối lưu lượng truy cập đều đặn và tự động giữa các đường truyền mạng hoặc các máy chủ. Điều này giúp giảm tải và tăng hiệu suất mạng bằng cách chia sẻ công việc và tải trọng trên các nguồn tài nguyên khả dụng.
  2. Cân bằng tải thông minh: Router cân tải thông minh có khả năng xác định nguồn tải truy cập và điều chỉnh phân phối tải dựa trên các yếu tố như băng thông, tình trạng hoạt động, và các thông số khác. Điều này giúp tối ưu hóa việc phân phối tải trên các đường truyền mạng và tránh quá tải cho một nguồn tài nguyên cụ thể.
  3. Bảo đảm sẵn sàng và tin cậy: Thiết bị Router cân tải thường đi kèm với tính năng cân bằng tải thông minh và dự phòng. Nó có khả năng chuyển hướng lưu lượng mạng sang các nguồn tài nguyên dự phòng trong trường hợp một nguồn tài nguyên chính gặp sự cố, đảm bảo tính sẵn sàng và tin cậy của mạng.
  4. Quản lý và điều khiển: Thiết bị Router cân tải thường có giao diện quản lý và điều khiển trực quan, cho phép người quản trị tùy chỉnh các quy tắc và chính sách cân bằng tải, theo dõi hiệu suất mạng, và cấu hình các tính năng mạng khác.

Thiết Bị Router

Router wifi Mikrotik hAP ac2


Thiết bị Router cân tải mạng cho doanh nghiệp