Tường lửa cho doanh nghiệp
Tường lửa cho doanh nghiệp
Tường lửa cho doanh nghiệp

Thiết bị Firewall (tường lửa) là một thiết bị hoặc phần mềm được sử dụng để bảo vệ mạng máy tính khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài. Nhiệm vụ chính của một Firewall là kiểm soát và giám sát lưu lượng mạng, quản lý các quy tắc và chính sách truy cập mạng, và ngăn chặn các hoạt động không mong muốn hoặc nguy hiểm.

Dưới đây là một số thông tin về Thiết Bị Firewall:

  1. Bảo vệ mạng: Thiết bị Firewall được sử dụng để ngăn chặn và kiểm soát lưu lượng mạng truy cập vào và ra khỏi mạng. Nó giúp ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài như tấn công mạng, tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), tấn công mã độc, và các mối đe dọa khác.
  2. Quản lý quy tắc và chính sách: Thiết bị Firewall cho phép quản lý quy tắc và chính sách truy cập mạng. Người quản trị có thể thiết lập các quy tắc để xác định cách thức truy cập vào mạng, quy định các quyền truy cập cho từng người dùng hoặc nhóm người dùng, và thiết lập các chính sách bảo mật.
  3. Phân loại lưu lượng mạng: Thiết bị Firewall có khả năng phân loại lưu lượng mạng dựa trên các thông tin như địa chỉ IP, cổng kết nối, giao thức, ứng dụng, và các thuộc tính khác. Điều này cho phép người quản trị thiết lập các quy tắc tùy chỉnh để kiểm soát và giám sát lưu lượng mạng theo cách mong muốn.
  4. VPN (Virtual Private Network): Nhiều thiết bị Firewall hỗ trợ tính năng VPN, cho phép thiết lập kết nối an toàn và mã hóa giữa các vị trí mạng khác nhau. VPN giúp bảo vệ dữ liệu truyền qua mạng công cộng và cho phép người dùng từ xa truy cập vào mạng nội bộ một cách an toàn.
  5. Giám sát và báo cáo: Thiết bị Firewall cung cấp chức năng giám sát và báo cáo về hoạt động mạng. Nó có thể theo dõi lưu lượng mạng, xác định các hoạt động đáng ngờ.

Tường lửa cho doanh nghiệp