Phần mềm (Software) là một thuật ngữ chung để chỉ các chương trình máy tính, tập tin dữ liệu và các tài liệu liên quan được sử dụng để thực thi các nhiệm vụ cụ thể trên một hệ thống máy tính. Nó là một tập hợp các lệnh, lô-gic và dữ liệu được viết hoặc lập trình để thực hiện một nhiệm vụ hoặc một loạt các nhiệm vụ trên máy tính.

Phần mềm trên máy tính
Phần mềm trên máy tính

Phần mềm có thể được chia thành hai loại chính:

  1. Phần mềm hệ thống: Đây là các chương trình và công cụ hỗ trợ hoạt động cơ bản của hệ thống máy tính, bao gồm hệ điều hành, trình điều khiển thiết bị, tiện ích hệ thống và các thành phần khác để quản lý và điều khiển các tài nguyên phần cứng.
  2. Phần mềm ứng dụng: Đây là các chương trình được phát triển để giải quyết các nhu cầu cụ thể của người dùng hoặc doanh nghiệp. Ví dụ, phần mềm văn phòng, phần mềm kế toán, phần mềm thiết kế đồ họa, phần mềm trình duyệt web, phần mềm trò chơi, và nhiều ứng dụng khác.

Phần mềm có thể được viết bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như C, C++, Java, Python và nhiều ngôn ngữ khác. Nó được cài đặt và chạy trên máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng, thiết bị nhúng và nhiều nền tảng và hệ điều hành khác nhau.

Phần mềm chấm công

Phần mềm chấm công Timetec HR

50,000 
-33%
100,000 
-10%
180,000 
-6%
300,000 
-5%
350,000 
-21%
650,000 
-25%
900,000 
-9%
3,200,000 
-7%
3,900,000