Màn hình tương tác
Màn hình tương tác Horion 55M3A
Màn hình tương tác trong tổ chức doanh nghiệp

Màn hình tương tác (Interactive Display) là một loại màn hình hiển thị điện tử có khả năng tương tác với người dùng thông qua việc nhận và phản hồi các lệnh, cử chỉ hoặc đầu vào từ người dùng. Thay vì chỉ đơn thuần hiển thị thông tin, màn hình tương tác cho phép người dùng tương tác trực tiếp với nội dung trên màn hình bằng cách sử dụng cảm ứng hoặc các công nghệ tương tác khác.

Các màn hình tương tác có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực và ứng dụng khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ về các lĩnh vực sử dụng màn hình tương tác:

  1. Giáo dục: Màn hình tương tác được sử dụng trong các trường học, trung tâm đào tạo hoặc tổ chức giáo dục để tạo ra môi trường học tập tương tác và thú vị. Người dùng có thể tương tác với nội dung học, thực hiện các bài tập, vẽ và ghi chú trực tiếp trên màn hình.
  2. Quảng cáo và Marketing: Trong lĩnh vực quảng cáo và marketing, màn hình tương tác được sử dụng để tạo ra trải nghiệm tương tác độc đáo cho khách hàng. Người dùng có thể tương tác với thông điệp quảng cáo, tìm hiểu về sản phẩm, xem video và thậm chí thực hiện giao dịch trực tiếp trên màn hình.
  3. Ngành bán lẻ và Du lịch: Các cửa hàng bán lẻ và ngành du lịch sử dụng màn hình tương tác để cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ, hướng dẫn mua hàng, hoặc cung cấp thông tin du lịch và hướng dẫn địa điểm.
  4. Hội nghị và Trình chiếu: Màn hình tương tác được sử dụng trong các hội nghị, buổi thuyết trình hoặc sự kiện để hiển thị nội dung, tương tác với slide trình chiếu, ghi chú hoặc chia sẻ thông tin với người tham dự.
  5. Ngành y tế và chăm sóc sức khỏe: Màn hình tương tác được sử dụng trong các bệnh viện, phòng khám hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe để hiển thị thông tin y tế…

 

Màn hình quảng cáo bán lẻ

Màn Hình Tương Tác Giáo Dục IES65

Màn hình quảng cáo bán lẻ

Màn Hình Tương Tác Giáo Dục IES75


Màn hình tương tác