Chính sách bảo mật thông tin cho quý khách hàng

Quý doanh nghiệp và các cá nhân có thể sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (SAIGON ICT SOLUTIONS) theo nhiều cách khác nhau – để truy cập internet, để tìm kiếm và chia sẻ thông tin, để giao tiếp với người khác hoặc để tạo nội dung mới phục vụ mục đích kinh doanh và phát triển.

Khi bạn chia sẻ thông tin với chúng tôi, , chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ có thể làm cho dịch vụ đó trở nên tốt hơn nữa, và chúng tôi cam kết bằng văn bản bảo mật dữ liệu và thông tin giữa 2 bên khi làm việc, cách chúng tôi đang sử dụng thông tin và cách bạn có thể bảo vệ sự riêng tư của mình.

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư giữa các bên tham gia làm việc chung và ký hợp đồng nguyên tắc khi làm việc:

 • Loại thông tin chúng tôi thu thập và lý do thu thập.
 • Cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.
 • Các lựa chọn mà chúng tôi cung cấp, bao gồm cả cách truy cập và cập nhật thông tin.

Chúng tôi cố gắng trình bày một cách đơn giản nhất có thể được. Tuy nhiên, nếu bạn không quen thuộc với các thuật ngữ như cookie, địa chỉ IP, thẻ pixel và trình duyệt, thì hãy đọc về các thuật ngữ chính này trước. Sự riêng tư của bạn quan trọng đối với SAIGON ICT SOLUTIONS. Vì vậy, cho dù bạn là người mới sử dụng dịch vụ của SAIGON ICT SOLUTIONS hay người đã sử dụng lâu rồi, vui lòng dành thời gian để tìm hiểu cách thực hiện của chúng tôi – và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy tham khảo trang này.

Thông tin chúng tôi thu thập


Chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng – từ việc tìm hiểu nhưng thông tin cơ bản như ngôn ngữ mà bạn nói cho đến những thông tin phức tạp hơn như những quảng cáo mà bạn thấy hữu ích nhất hoặc những người quan trọng nhất với bạn trên mạng.
Chúng tôi thu thập thông tin bằng hai cách:

 • Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: nhiều dịch vụ của chúng tôi yêu cầu bạn đăng ký tài khoản tại website. Khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ email, số điện thoại hoặc thẻ tín dụng của bạn.
 • Thông tin mà chúng tôi thu thập được thông qua quá trình bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về các dịch vụ mà bạn sử dụng và cách bạn sử dụng các dịch vụ đó, như thời điểm bạn truy cập website hoặc bạn xem và tương tác với quảng cáo và nội dung của chúng tôi. Thông tin này bao gồm:
 • Thông tin thiết bị

Chúng tôi có thể thu thập thông tin theo từng thiết bị (chẳng hạn như kiểu phần cứng, phiên bản hệ điều hành, số nhận dạng duy nhất của thiết bị và thông tin mạng di động bao gồm cả số điện thoại).

 • Thông tin nhật ký

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc xem nội dung do SAIGON ICT SOLUTIONS cung cấp, chúng tôi có thể tự động thu thập và lưu trữ các thông tin nhất định trong nhật ký máy chủ. Thông tin này có thể bao gồm:

 • Các chi tiết về cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi chẳng hạn như phương thức bạn truy cập internet để tìm kiếm dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.
 • Địa chỉ giao thức Internet.  (IP)
 • Thông tin sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian bạn yêu cầu và URL giới thiệu.
 • Cookie có thể nhận dạng duy nhất trình duyệt hoặc Tài khoản Google của bạn.
 • Thông tin vị trí

Khi bạn sử dụng dịch vụ có xác định vị trí của SAIGON ICT SOLUTIONS, chúng tôi có thể thu thập và xử lý thông tin về vị trí thực của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để xác định vị trí như dữ liệu cảm biến từ thiết bị của bạn, dữ liệu này có thể cung cấp thông tin chẳng hạn như về điểm gần đó và tháp phát sóng điện thoại di động.

 • Lưu trữ cục bộ

Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin (bao gồm thông tin cá nhân) cục bộ trên thiết bị của bạn sử dụng các cơ chế như bộ nhớ web của trình duyệt (bao gồm HTML 5) và bộ nhớ cache dữ liệu của ứng dụng.

 • Cookie và ký hiệu nhận dạng ẩn danh

Chúng tôi và các đối tác của chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ khác nhau để thu thập và lưu trữ thông tin khi bạn truy cập dịch vụ của SAIGON ICT SOLUTIONS và việc này có thể bao gồm gửi một hoặc nhiều cookie hoặc số nhận dạng ẩn danh tới thiết bị của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng cookie và số nhận dạng ẩn danh khi bạn tương tác với các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho đối tác của mình, chẳng hạn như dịch vụ quảng cáo hoặc các tính năng của SAIGON ICT SOLUTIONS có thể xuất hiện trên các trang web khác.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được
Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ tất cả các dịch vụ của mình nhằm cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các dịch vụ, nhằm phát triển các dịch vụ mới và nhằm bảo vệ SAIGON ICT SOLUTIONS và người dùng của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này nhằm cung cấp cho bạn nội dung phù hợp – như cung cấp cho bạn kết quả tìm kiếm và quảng cáo liên quan hơn.
Chúng tôi sử dụng thông tin đã thu thập được từ các cookie và công nghệ khác như thẻ pixel nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn và chất lượng chung của các dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: bằng cách lưu tùy chọn ngôn ngữ của bạn, chúng tôi có thể hiển thị dịch vụ của mình ở ngôn ngữ bạn muốn. Khi hiển thị cho bạn các quảng cáo liên quan, chúng tôi sẽ không kết hợp cookie hoặc số nhận dạng ẩn danh với các danh mục nhạy cảm, như các danh mục dựa trên chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục hoặc sức khỏe.
Chúng tôi sẽ đề nghị bạn đưa ra sự đồng ý trước khi sử dụng thông tin cho một mục đích nào đó khác với các mục đích được nêu trong chính sách về sự riêng tư này.
SAIGON ICT SOLUTIONS xử lý thông tin cá nhân trên các máy chủ của chúng tôi ở nhiều nước trên thế giới. Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ đặt ngoài quốc gia nơi bạn sinh sống.

Tính minh bạch và sự lựa chọn
Mọi người đều có những sự quan ngại khác nhau về sự riêng tư. Mục tiêu của chúng tôi là phải rõ ràng về những thông tin chúng tôi thu thập để bạn có thể đưa ra các lựa chọn có ý nghĩa về cách thông tin được sử dụng.

Thông tin bạn chia sẻ
Nhiều dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn chia sẻ thông tin với những người khác. Hãy nhớ rằng khi bạn chia sẻ thông tin công khai, điều đó đã góp phần giúp đỡ chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi trân trọng cảm ơn bạn vì điều đó và sẽ ngày càng cải thiện chất lượng dịch vụ

Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của bạn
Bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn. Nếu thông tin đó không đúng, chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi chúng tôi phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Khi cập nhật thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn.
Chúng tôi có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật (ví dụ: phát triển hệ thống mới hoặc thay đổi cơ bản cách thực hành hiện tại), gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: các yêu cầu về thông tin trên hệ thống sao lưu).
Trong trường hợp chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, chúng tôi sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. Chúng tôi cố gắng duy trì các dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý. Do vậy, sau khi bạn xóa thông tin khỏi dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể không xóa ngay bản sao còn lại khỏi máy chủ đang hoạt động của mình và có thể không xóa thông tin khỏi hệ thống sao lưu của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi chia sẻ
Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài SAIGON ICT SOLUTIONS trừ khi một trong các trường hợp sau xảy ra:

 • Có sự đồng ý của bạn

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài SAIGON ICT SOLUTIONS khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn để làm vậy. Chúng tôi cần phải được sự đồng ý để chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.

 • Để xử lý bên ngoài

Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân cho các chi nhánh của mình hoặc các doanh nghiệp hay cá nhân đáng tin cậy khác để xử lý thông tin cho chúng tôi dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân theo Chính sách bảo mật cũng như mọi biện pháp bảo mật và an ninh thích hợp khác.

 • Vì lý do pháp lý

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài SAIGON ICT SOLUTIONS nếu chúng tôi tin một cách ngay tình rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:

 1. Đáp ứng bất kỳ điều luật, quy định, thủ tục pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.
 2. Thực thi Điều khoản dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.
 3. Phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.
 4. Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của SAIGON ICT SOLUTIONS, người dùng của SAIGON ICT SOLUTIONS hoặc công chúng không bị tổn hại khi cần thiết hoặc được cho phép bởi luật pháp.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhận dạng phi cá nhân tổng hợp một cách công khai và với các đối tác của mình – như nhà xuất bản, nhà quảng cáo hoặc các trang web được liên kết. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin công khai để hiển thị xu hướng về việc sử dụng chung dịch vụ của chúng tôi.
Nếu SAIGON ICT SOLUTIONS tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo việc bảo mật bất kỳ thông tin cá nhân nào và thông báo cho người dùng bị ảnh hưởng trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao và chịu sự chi phối của chính sách khác về sự riêng tư.

An ninh thông tin


Chúng tôi nỗ lực làm việc để bảo vệ SAIGON ICT SOLUTIONS và người dùng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà chúng tôi nắm giữ. Cụ thể:

 • Chúng tôi có sử dụng SSL để mã hóa nhiều dịch vụ của mình.
 • Chúng tôi xem xét cách thực hành thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.
 • Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, nhà thầu và người đại diện của SAIGON ICT SOLUTIONS truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho chúng tôi và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

Thời điểm áp dụng Chính sách bảo mật này


Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư áp dụng cho tất cả các dịch vụ do SAGION ICT SOLUTIONS và các công ty liên kết của SAIGON ICT SOLUTIONS cung cấp, kể cả các dịch vụ được cung cấp trên các trang web khác (như dịch vụ quảng cáo của chúng tôi), nhưng không bao gồm các dịch vụ có chính sách riêng về sự riêng tư mà không đưa vào Chính sách về sự riêng tư này.
Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư không áp dụng cho các dịch vụ do các công ty hoặc cá nhân khác cung cấp, bao gồm cả các sản phẩm hoặc trang web khác được liên kết từ các dịch vụ của chúng tôi. Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư không bao gồm cách thực hành về thông tin của các công ty và tổ chức khác có quảng cáo dịch vụ của chúng tôi và họ có thể sử dụng cookie, thẻ pixel và các công nghệ khác để phân phối và cung cấp quảng cáo liên quan.

Sự tuân thủ và hợp tác với các cơ quan quản lý
Chúng tôi thường xuyên đánh giá sự tuân thủ của chúng tôi đối với Chính sách của chúng tôi về sự riêng tưi. Chúng tôi cũng tuân thủ một số các quy định riêng. Khi chúng tôi nhận được khiếu nại chính thức bằng văn bản, chúng tôi sẽ liên hệ với người đưa ra khiếu nại để tìm hiểu. Chúng tôi hợp tác với cơ quan quản lý thích hợp, bao gồm cả các cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương, để giải quyết bất kỳ các khiếu nại nào về việc chuyển dữ liệu cá nhân mà không thể giải quyết trực tiếp được với người dùng của mình.

Các thay đổi


Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách về sự riêng tư này khi không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và, nếu những thay đổi đó quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm cả, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của chính sách về sự riêng tư). Chúng tôi cũng sẽ giữ các phiên bản trước của Chính sách về sự riêng tư này trong hồ sơ lưu trữ để bạn xem xét.

Mọi thông tin ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ thông tin bên dưới:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG VÀ THÔNG TIN SÀI GÒN

529 Kha vạn cân, Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức, TP HCM.

76/6 Đường 19, Khu Phố 4, Phường Linh Chiểu, Thành Phố Thủ Đức, TP HCM

Tel : 098 688 7021 – Hotline : 076 86 86 086

Email: info@saigonict.com

Website: www.saigonict.com

5/5 - (44 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *